قرمز سبز آبي خاکستري
هر كس برادري خدايي را از دست بدهد، گويي شريف ترينِ اعضاي خود را از دست داده است . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت