قرمز سبز آبي خاکستري
[ و فرمود : ] دوستان خدا آنانند كه به درون دنيا نگريستند ، هنگامى كه مردم برون آن را ديدند ، و به فرداى آن پرداختند آنگاه كه مردم خود را سرگرم امروز آن ساختند ، پس آنچه را از دنيا ترسيدند آنان را بميراند ، ميراندند ، و آن را كه دانستند به زودى رهاشان خواهد كرد راندند و بهره‏گيرى فراوان ديگران را از جهان خوار شمردند ، و دست يافتنشان را بر نعمت دنيا ، از دست دادن آن خواندند . دشمن آنند كه مردم با آن آشتى كرده‏اند . و با آنچه مردم با آن دشمنند در آشتى به سر برده‏اند . كتاب خدا به آنان دانسته شد و آنان به كتاب خدا دانايند . كتاب به آنان برپاست و آنان به كتاب برپايند . بيش از آنچه بدان اميد بسته‏اند ، در ديده نمى‏آرند . و جز از آنچه از آن مى‏ترسند از چيزى بيم ندارند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت