اتاق ashura jihad : day of ashura
بانو سادات
توضیحات
سلام عليکم اين اتاق براي گروه وبلاگ نويساني است که جهت سربازي در جبهه عاشورا فعاليت ميکنند. از انتقادات و پيشنهادات شما استقبال ميشود. با تشکر./مدير اتاق
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
ساعت ویکتوریا
پیامی یافت نشد.
ساعت ویکتوریا